Kniha

Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete

Božie slovo hovorí, že „mzdou hriechu je smrť“ (Rim 6,23).

Táto smrť má svojho pôvodcu, ktorý ale nie je všemocný.
Je však snaživý a mnohí ľudia, ktorí sú pod jeho vplyvom, sa napriek tomu, že fyzicky žijú, nachádzajú duchovne „v smrti“. Hovorím o diablovi. V tejto knihe teda zameriavam hlavnú pozornosť na tohto „pôvodcu smrti“ a na pomoc tým, ktorí podľahli jeho taktikám.

Tieto knihy sa dajú kúpiť v kresťanských kamenných predajňach, taktiež v kresťanských internetových obchodov. Avšak ak by ste chceli knížku s podpisom od autora, či s osobným venovaním pre osobu, ktorú chcete obdarovať.Môžete si ju odniesť z každého kurzu, ktorého sa zúčastníte. Objednajte na esksv.m@gmail.com.

 

Kniha

Diabol kradne maličkých

V dnešnej dobe sú rodičia schopní urobiť pre svoje deti čokoľvek, len aby im zabezpečili, čo potrebujú.

• No je to naozaj tak?
• Robia to aj keď ide o ich večnosť a spasenie?

Rodičia sú viazaní zabezpečiť svojim deťom starostlivosť každého druhu pre ich rast a psychofyzické zdravie. Jozef Maretta, autor brožúrky Diabol kradne maličkých, nabáda rodičov, aby nezabúdali aj na dôležitý aspekt v živote dieťaťa a to formovanie z hľadiska morálneho a duchovného, ktoré podmieňuje celý život osoby. Existuje mnoho spôsobov ako utvoriť v dieťati zdravú myseľ a čisté srdce, no číha tu aj veľa nebezpečenstiev.

Tieto knihy sa dajú kúpiť v kresťanských kamenných predajňach, taktiež v kresťanských internetových obchodov. Avšak ak by ste chceli knížku s podpisom od autora, či s osobným venovaním pre osobu, ktorú chcete obdarovať.Môžete si ju odniesť z každého kurzu, ktorého sa zúčastníte. Objednajte na esksv.m@gmail.com.

 

Kniha

Sme vo víťaznom tíme

Kniha Sme vo víťaznom tíme od kňaza Jozefa Marettu nám pomôže spoznať Zlého ako protivníka, poukáže na bojisko, kde všetci zápasíme a ponúkne miesto vo víťaznom tíme Ježiša Krista.

Dostať sa do duchovnej neslobody je veľmi jednoduché . Stačí len jeden malý chybný krok, ktorým sa človek otvorí zlu a celý jeho život môže byť zničený. Preto je veľmi dôležité zostať na strane Krista a nechať sa preniknúť jeho láskou, aby už nebolo v ľudskom srdci nijaké miesto pre Zlého.

Tieto knihy sa dajú kúpiť v kresťanských kamenných predajňach, taktiež v kresťanských internetových obchodov. Avšak ak by ste chceli knížku s podpisom od autora, či s osobným venovaním pre osobu, ktorú chcete obdarovať.Môžete si ju odniesť z každého kurzu, ktorého sa zúčastníte. Objednajte na esksv.m@gmail.com.

 

 

Kniha

Povery ničiace rodiny

Cirkev požehná manželov a jedna z prvých vecí čo zažijú, sú črepy, ktoré majú priniesť šťastie. Manžel ich zametá, aby sa nerozleteli. Keď sa rodine narodí bábätko, dajú mu na rúčku červenú šnúrku, aby nemalo „z očí“ a niekto ju potom nosí celý život. V čase Pamiatky zosnulých si deti obliekajú Halloweenske kostýmy a mládež chodí do upírskych klubov. Ako sa správajú aj kresťanské rodiny v piatok trinásteho?… niekto rodinu ničí.

Kniha obsahuje modlitby veriacich proti Ničiteľovi.

Tieto knihy sa dajú kúpiť v kresťanských kamenných predajňach, taktiež v kresťanských internetových obchodov. Avšak ak by ste chceli knížku s podpisom od autora, či s osobným venovaním pre osobu, ktorú chcete obdarovať.Môžete si ju odniesť z každého kurzu, ktorého sa zúčastníte. Objednajte na esksv.m@gmail.com.

 

 

Kontaktné údaje

Humble Dev

© 2023 Humble Dev. Všetky práva vyhradené.